Os nosos servizos

Ofrecemos un amplo abano de servizos deseñados a medida para clientes de ámbito galego e estatal, incluíndo:

 • Estudos aplicados do medio natural
 • Caracterización e seguimento de flora, fauna e hábitats naturais (censo, cartografía, uso do espazo).
 • Análise e diagnóstico do estado de conservación.
 • Estudos do medio físico e ambientais en xeral (xeoloxía, climatoloxía, hidroloxía, edafoloxía, paisaxe).
 • Evaluación ambiental de plans e proxectos
 • Documentos Iniciais Estratéxicos e Estudos Ambientais Estratéxicos de plans e programas.
 • Estudos de Impacto Ambiental de proxectos.
 • Documentación Ambiental de afección a rede Natura 2000.
 • Vixilancia ambiental en fases de obra e explotación.
 • Ordenación e planificación
 • Plans de conservación e xestión de especies.
 • Plans de ordenación e xestión de espazos naturais.
 • Plans cinexéticos de base científica.
 • Plans de ordenación e xestión forestal.
 • Ordenación de uso público.
 • Asesoría e xestión ambiental
 • Preparación de memorias e proxectos.
 • Tramitación de axudas e fondos de financiamento públicos e privados.
 • Asistencias técnicas e peritacións.
 • Proxectos de revexetación e de restauración de espazos naturais.
 • Divulgación do patrimonio
 • Deseño e realización de paneis interpretativos, trípticos, folletos e outros materiais divulgativos.
 • Ilustración e fotografía da natureza.
 • Elaboración de guías, manuais e outras publicacións.
 • Preparación de conferencias e congresos.
 • Deseño e sinalización de itinerarios e sendeiros.
 • Educación ambiental e formación
 • Deseño e execución de programas de educación ambiental.
 • Monitoraxe e dirección de actividades na naturaleza.
 • Preparación e realización de talleres didácticos.
 • Programación e impartición de cursos de formación especializados (GIS, xestión de especies e espazos naturais etc.).